Земельно-технічна експертиза


Предметом земельно-технічної експертизи є встановлення даних щодо фактичного землекористування, розмірів та меж земельних ділянок, їх відповідності даним, зазначеним у правовстановлюючих документах.

Земельно-технічна експертиза належить до інженерно-технічних видів експертиз та являє собою дослідження певних земельних ділянок, документів, які містять інформацію відносно земельної ділянки та розроблення варіантів розподілу або порядку користування досліджуваних ділянок у відповідності до діючих нормативних документів.

Основними завданнями земельно-технічної експертизи є:

 • визначення фактичного землекористування земельними ділянками, а саме фізичних характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів тощо);
 • визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок їх розташуванню у відповідній технічній документації;
 • визначення відповідності фактичного землекористування в частині порушення меж та накладання земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки;
 • визначення можливості розподілу (порядку користування) земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку користування);
 • визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних ділянок, встановлення земельного сервітуту.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка конфігурація, проміри та площа земельної ділянки, що перебуває у користуванні співвласника (співвласників)?

Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок технічній документації?

Чи є порушення меж (або накладання) земельних ділянок відповідно до правовстановлюючих документів та документації із землеустрою на ці земельні ділянки?

Згорнути
Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових актів розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування) відповідно до часток співвласників (зазначити частки)?

Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядку її користування) можливі відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог нормативно-правових актів?

Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на земельну ділянку?

Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на ділянці? Якщо так, то надати варіанти встановлення земельного сервітуту.

 • Будівельно-технічна експертиза
 • Земельно-технічна експертиза
 • Оціночно-будівельна експертиза
 • Оціночно-земельна експертиза
 • Товарознавча експертиза
 • Економічна експертиза
 • Автотоварознавча експертиза
 • Психологічна експертиза
 • Залізнично-транспортна експертиза
 • Організаційні засади призначення судової експертизи чи експертного дослідження
 • Законодавство у сфері судово-експертної діяльності
 • Зразки заяв на проведення судової експертизи чи експертного дослідженн

Земельно-технічна експертиза